3 Νοεμβρίου 2012

Δεν είμαι ο Παλαμάς

Ανόμοιες ανομίες,
κανονιές κανόνων,
δουλειές δούλων,
(απάνθρωποι άνθρωποι),
οδόντες αντί ωδών,
αφορμές επωδών.

Δεν είμαι ο Παλαμάς