26 Αυγούστου 2009

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά

(ο τίτλος είναι δικός μου, ευχαριστώ, το κείμενο είναι του Μ.Πιτσιλίδη pitsilidis@gmail.com από το popular medicine που διανέμεται δωρεάν με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτου)
Οι προσπάθειες να σβήσει η Ελλάδα το τσιγάρο μετρούν ήδη περίπου ένα μήνα ζωής. Καθώς η αναστάτωση και ο φανα­τισμός των πρώτων ημερών καταλαγιά­ζουν, ορισμένες όψεις του νόμου καθί­στανται άκρως ενοχλητικές. Στα μικρά κα­ταστήματα καπνιζόντων επικολλάται ει­δικό σήμα-στίγμα. Κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί για τις αίθουσες μη καπνιζό­ντων. 

Η ουδέτερη λύση «αίθουσα καπνι­ζόντων» και «αίθουσα μη καπνιζόντων» δεν επελέγη. Επομένως, ο επίσημος στιγ­ματισμός του καπνιστή είναι πλέον γεγο­νός. Εκτός από τη σήμανση-στίγμα, υφί­σταται επίσης ένας τετραψήφιος τηλε­φωνικός αριθμός, στον οποίο ο πολίτης μπορεί να καταγγείλει καπνίζοντες που τον ενοχλούν. Γιατί θα έπρεπε να υπάρ­χει ειδική δυνατότητα τηλεφωνικής κα­ταγγελίας; 

Τόσο σοβαρό κρίνεται το «αδί­κημα»; Καταγγέλλει κανείς σε ειδικό τηλεφωνικό αριθμό π.χ. την εμφάνιση ενός μεθυσμένου ή την επικίνδυνη οδήγηση μιας μοτοσικλέτας; ΅
Η αντικαπνισματική εκστρατεία έχει ως θεωρητική και νομιμοποιητική βάση τις υποτιθέμενες συνέπειες του παθητικού καπνίσματος, το οποίο -ειρήσθω εν παρόδω- αποτελεί ελληνική εφεύρεση. Έχουν τόσο πολλά ειπωθεί σχετικά με τη βλαπτικότητα του παθητικού καπνίσματος, ώστε να βρισκόμαστε ένα μικρό μόνο βήμα πριν από την κοινωνική εκτροπή; κανένα δικαστήριο δεν θα μπορέσει να απορρίψει αίτημα για άμεση έκδοση διαζυγίου αν ο ένας εκ των δύο συζύγων κατηγορήσει τον άλλο ως μανιώδη καπνιστή, ο οποίος θέτει, όπως οι «ειδικοί» διατυμπανίζουν, σε κίνδυνο την υγεία του καπνίζοντας συνεχώς στο σπίτι:
Βέβαια, ενώ το τσιγάρο διώκεται από παντού, το οινόπνευμα έχει κατακλύσει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής και συνεχώς πατρονάρεται από την τηλεόραση. Η διαφήμιση είναι ελεύθερη, κι ας αφορά κυρίως τα σκληρά ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε οινόπνευμα. Και όχι μόνο. Σχεδόν σε όλες τις τηλεοπτικές σειρές ελληνικής παραγωγής, οι πάντες πίνουν ασταμάτητα. Το οινόπνευμα αποτελεί μέσον ενίσχυσης των ευχάριστων στιγμών αλλά και μέσον ανακούφισης από δυσάρεστες ή στρεσογόνες καταστάσεις.


 Είτε βάφτιση είτε κηδεία, θέλει το ουίσκι της. Οι εταιρείες ποτών έχουν υποχρεωθεί στις διαφημίσεις τους να περιλαμβάνουν την προειδοποί­ηση «απολαύστε υπεύθυνα». Πέραν του ότι η προειδοποίηση είναι αρκούντως ασα­φής όσον αφορά τους κινδύνους από το ποτό (συγκρίνετε, παρακαλώ, με τις λε­πτομερείς περιγραφές πάνω στα πακέτα των τσιγάρων), περιλαμβάνει και τη λέξη «απόλαυση». Ετσι, η πολιτεία τονίζει, κλεί­νοντας πονηρά το μάτι, ότι στη χρήση οι­νοπνεύματος προεξάρχει η απόλαυση. Τότε, γιατί να μη γράφουν στα πακέτα των τσιγάρων «επικίνδυνη απόλαυση» που θα ήταν, άλλωστε, πολύ πιο κοντά στην πραγ­ματικότητα από τις σημερινές τρομολάγνες δήθεν προειδοποιήσεις; Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δήλω­σε, απαντώντας σε σχετικό δημοσιογρα­φικό ερώτημα, ότι το οινόπνευμα δεν εντάσσεται σε παρόμοιες του καπνού απαγορεύσεις, γιατί αυτός που πίνει βλάπτει τον εαυτό του, ενώ αυτός που καπνί­ζει βλάπτει και τους γύρω του. Καινοφα­νής άποψη, αφού παραβλέπει το γεγο­νός ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος ευ­θύνεται για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες σε τροχαία δυστυχήματα (πε­ρισσότερους από τους 700 που αποδί­δονται στο παθητικό κάπνισμα), ενώ πα­ράλληλα ευθύνεται, μεταξύ πολλών άλ­λων, και για την ενδοοικογενειακή βία. Και ενώ το κάπνισμα έχει πλέον ποινικοποιηθεί, η κατανάλωση οινοπνεύματος προ­βάλλεται, δυστυχώς, ακόμη και στις εορ­ταστικές εκδηλώσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Κανείς δεν αμφιβάλλει για τις δυσμενείς συνέπειες του καπνίσματος στον καπνι­στή, αν και ο ίδιος και μόνο είναι υπεύθυ­νος να σταθμίσει τα συν και τα πλην και να αποφασίσει. Από εκεί και πέρα, το ζήτη­μα θα πρέπει να περιορίζεται στην ύπαρ­ξη ικανοποιητικού εξαερισμού και τίποτα περισσότερο. Ο καλός εξαερισμός απο­μακρύνει σχεδόν το 95% του καπνού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα το συντρι­πτικά μεγαλύτερο ποσοστό έκθεσης σε παθητικό κάπνισμα παρατηρείται στα σπί­τια και τα αυτοκίνητα, μεταξύ συζύγων, συγγενών και φίλων. Όπως είναι φυσικό, οι συνθήκες αυτές δεν επηρεάζονται από νομικές ρυθμίσεις. Σωστό είναι, ωστόσο, να λαμβάνονται μέτρα απαγόρευσης του καπνίσματος σε χώρους υποχρεωτικής και πολύωρης παραμονής όπως π.χ. οι χώροι εργασίας, τα μέσα μεταφοράς, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, τα νοσοκομεία κ.ο.κ. Αυτό άλλωστε συνέβαινε σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, κοινή συναινέσει κα­πνιστών και μη, και αυτό επιβάλλεται να συμβαίνει για λόγους αι­σθητικής και ασφάλειας (π.χ. από πυρκαγιά σε κινηματογράφο) χωρίς επίκληση λόγων υγείας και των θεωριών περί παθητικού καπνίσματος που μας έχουν εισαγάγει σε έναν επιστημονικό με­σαίωνα.
Πράγματι, σήμερα το πογκρόμ εναντίον του καπνίσμα­τος και των καπνιστών έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να εί­ναι αδύνατη η διατύπωση αντίθετης άποψης προς την κρατούσα των θεολόγων - αστυνόμων της Ιατρικής, σε ό,τι αφορά τις συνέ­πειες του καπνίσματος. Εργασίες που υποστηρίζουν ότι δεν βλά­πτει, τουλάχιστον με μετρήσιμο τρόπο, το υποτιθέμενο παθητικό κάπνισμα, είτε δεν αναλαμβάνονται είτε δεν δημοσιεύονται. Η έρευνα για βελτίωση των τσιγάρων έχει επίσης σταματήσει, ενώ δεν εισάγεται κάποια δέσμευση των εταιρειών καπνού π.χ. να πα­ραγάγουν τσιγάρα με 30% λιγότερη πίσσα. Και τι κάνουν οι εταιρείες των τσιγάρων; Πώς αντιδρούν; Οι κα­πνοβιομηχανίες μόλις και μετά βίας συγκρατούνται και δεν εκ­φράζουν δημοσίως τις θερμές τους ευχαριστίες στους υπευθύ­νους των αντικαπνισματικών εκστρατειών.

Η μεγάλη πλειονότη­τα των καπνιστών κόβει το τσιγάρο έπειτα από 2 - 4 δεκαετίες κα­πνίσματος. Επομένως, αφού υπήρξαν πελάτες για πολύ μεγάλο διάστημα. Ταυτόχρονα, όλοι αυτοί είναι γονείς που αποδεικνύουν στα παιδιά τους ότι τελικά το τσιγάρο κόβεται. Στα αυτιά των εφή­βων τα μελλοντικά προβλήματα υγείας από το τσιγάρο φαντά­ζουν τόσο μακρινά, ώστε να μην αξίζει τον κόπο να ασχολούνται με αυτά. Ετσι, η καπνοβιομηχανία χάνει τους μεγάλους σε ηλικία και επισφαλούς υγείας πελάτες, αλλά κάνει θραύση στους εφή­βους, οι οποίοι θα παραμείνουν πελάτες για πολλές δεκαετίες. Δεν υπάρχει, άλλωστε, μεγαλύτερο κίνητρο για να δοκιμάσει κά­τι ένας έφηβος από την απαγόρευση που επιβάλλουν οι καθω­σπρέπει ενήλικοι...
Ας μη γελιόμαστε. Η αντικαπνισματική εκστρατεία αποτελεί το μεγαλύτερο εγχείρημα ελέγχου συνειδήσεων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο πειθαρχημένος άνθρωπος (;) που δεν καπνί­ζει, δεν πίνει, γυμνάζεται τακτικά, προσέχει τη διατροφή του και μπαινοβγαίνει στα ιατρεία για «προληπτική ιατρική» αποτελείτο περίγραμμα του επιθυμητού πολίτη. Γιατί δεν έχει χρόνο να ασχο­ληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό του...


6 σχόλια:

 1. απλα να πω...ποτε η ανθρωπινη συνειδηση ηταν ελευθερη;;;
  ποτε ο ανθρωπος λειτουργησε με γνωμονα τη συνειδηση του;;;
  τελικα για μας του "ελευθερους"...μα στην ουσια ανελευθερους..τα παντα διωκονται οι παντες διαμαρτυρομαστε...και η ουσια βρισκεται στις σταχτες των ψυχων μας!!!

  θεωρω την αποψη του
  αρθρογραφουντος...τραβηγμενη...
  αλλωστε ολα στον τοπο μας ειναι τραβηγμενα τα παντα...και τραβιομαστε απο τα μαλλια μας...ως πνιγμενοι!!!

  την καλησπερα μου αντικαπνισμενη ή καπνισμενη οπως θελετε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΦΙΛΗ ΜΟΥ ΧΘΕΣ ΓΥΡΙΣΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΣΗΜΑΔΕΨΟΥΝ ΟΛΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με το κείμενο....τα λέει όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Eξαιρετικό κείμενο που γράφει οσα ηθελα να πώ οταν μετα μανίας πολλοί έπεσαν να "γιορτάσουν" την ποινικοποίηση του καπνίσματος και της ρουφιανιάς μεσω του 4ψήφιου αριθμού.
  Θέλοντας οι κυβερνώντες να γράψουν κάπου με έντονα γράμματα στην ιστορία το όνομά τους ως μεταρρυθμιστές, καταφέρνουν να κάνουν κατι που χωρίζει τον κόσμο σε άσπρο και μαύρο, χωρίς γκρί και χωρίς θαλασσί και μώβ.
  Γιατι πωλούνται ελεύθερα στα περίπτερα τα τσιγάρα ;
  Γιατι προωθείται η κατανάλωση αλκοόλ ;
  Πολλά γιατι με απαντήσεις δεξιού τύπου.
  Καλως σε βρηκα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ιστορικό το γεγονός των αντικαπνιστικών μέτρων. Τόσο που ίσως κάποια μέρα δε θα μιλάμε για την απελευθέρωση από τους Τούρκους ή την κατοχή αλλά για τον Αβραμόπουλο. Εκεί έχει φτάσει η νοημοσύνη μας. Ωραίο η απελευθέρωση αλλά όταν διαλέγεις να ζήσεις σε μια πόλη με εκατομμύρια κατοίκους-που δε θέλουνε ότι θέλεις κι εσύ πρέπει να συμβιβάζεσαι. Το ίδιο και ισχύει και για το τσιγάρο. Εμένα δε μου αρέσει να το εισπνέω. Άμα εσένα σε πνίγει και δε νιώθεις απελευθερωμένος, εγώ τι να πω δηλαδή που με κάνεις και εισπνέω δηλητήριο χωρίς να το θέλω;
  Όσο για το ποτό δε λέω κάνει κακό και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Αλλά το ίδιο κακό κάνει να καπνίζεις ένα τσιγάρο μ ε το να πίνεις ένα ποτήρι κρασί; Μην τρελαθούμε κιόλας. Ο κίνδυνος του τσιγάρου δεν εξαρτάται μόνο από την υπερκατανάλωση. Και εκτός αν βάλεις έναν απορροφητήρα από πάνω σου ο καπνός δε θα σταματήσει να αιωρείται-μη λέμε κι ότι θέλουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Για τον καπνό που ανέπνευσε τόσες μέρες η Αττική, για το οξυγόνο που "κάψανε", θα πάρουν, άραγε, κα'να μέτρο ή μπα? Ή ΜΠΑ!

  Καλό Σ/Κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή