26 Αυγούστου 2011

Αναδρομή στο παρελθόν

Το παρελθόν είναι κάτι που κάποτε υπήρξε παρόν και πριν απ'αυτό άδηλο μέλλον.
Αναδρομή στο παρελθόν

Το παρελθόν είναι απλά η ανάμνηση ενός πρώην παρόντος.
Το παρελθόν είναι η αποστασιοποίηση απ'παρόν.